Menu Close
All Products >> Zaštitna Odeća >>Odelo za Prilaz Vatri

Product Details

Zaštitno vatragosno vodootporno odelo sa fluo trakama, od NOMEX-a i unutrašnjeg paropropusnog punjenja otpornog na vatru izrađenog od aramida i para-aramida.

 

 

 

Artikal 139300