Menu Close
All Products >> Dodatna Oprema >>Automatski Klizač MF 52

Product Details

Klizač od čelika za zaustavljanje pada za upotrebu sa užadima prečnika 12-14mm.

 

 

 

Artikal 802500