...

Polu maska 3100 i 3200

Sredstva za zaštitu organa za disanje (III kategorija LZO)

SRPS EN 140:2008

Polumaska u jednoj veličini koja nosi jedan/dva filterska navoja idealna za zaštitu od prašine, organskih i neorganskih gasova, kiselina i kombinacija gasova i prašine. Njena najbolja upotreba je za obradu drveta, rezbarenje kamena i mermera, farbanje i farbanje sprejom, brušenje, pesticide, dim, zavarivanje, itd. Zahvaljujući mekom TPE gumenom zaptivaču, ova maska se dobro prilagođava konturi lica dok dva čvrsta navoja podržavaju filteri. Silikonski ventil za ispuštanje/izdisaj montiran je na visoko otpornu plastičnu podlogu i zaštićen poklopcem

Kompletan katalog

Pogledajte naš katalog, izaberite proizvod po želji.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.