...

Peak View šlem sa ventilacijom PV50

Lična zaštitna oprema. Zaštita glave.

Ekskluzivni Portwest dizajn i patentirani model. Prozračna školjka kako bi se videlo kroz šilt i bočne strane: omogućava korisniku da gleda nagore bez potrebe da naginje glavu.,Veoma izdržljiva, a lagana polikarbonatna školjka, nudi zaštitu od UV zraka.,Tekstilna suspenzija sa kačenjem u 6 tačaka, podesive veličine. Školjka sa ventilacijom radi dodatnog protoka vazduha.. Ekskluzivni Portwest dizajn i patentirani model. Prozračni omotač šlema radi veće preglednosti. UV 400 stabilizovano.

Kompletan katalog

Pogledajte naš katalog, izaberite proizvod po želji.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.