...

PANAREA masksa za celo lice

PANAREA puna maska za zaštitu organa za disanje za specijalne namene III kategorije lične zaštitne opreme i kriterijume standarda SRPS EN 136:2007 Sredstva za zaštitu organa za disanje – Pune maske.

PANAREA maska za celo lice je pogodna za zaštitu od veoma štetne fine prašine, organskih, neorganskih i kiselih gasova i pare, kombinacije gasa i prašine. Najbolju upotrebu nalazi u hemijskoj industriji, primeni pesticida, šumskih požara, tretman i odlaganje azbesta, prisustvo radionuklida.

PANAREA maska za celo lice je pogodna za reagovanje u hitnim slučajevima, kao što su vatrogasci, policija itd. Spoljna zaptivka od mekog silikona, izuzetno prijatna za kožu i izuzetno fleksibilna na visokim i niskim temperaturama, garantujući hermetičko zatvaranje na bilo kom obliku lica. Široki ekran od polikarbonata sa tretmanom protiv grebanja na spolja i sistem protiv magle iznutra, bez izobličenja; njegov ugao od 180° obezbeđuje široko vidno polje i horizontalno i nadole. Polikarbonat od kojeg je napravljen je 2,2 mm debeo kako bi se osigurala visoka otpornost na udarce. Grupa ventila kombinuje u sebi  ventil za izdisanje, zvučna dijafragma, ventil za udisanje i vrata zaptivke ventila. Kaiš za glavu sa 5 tačaka od EPDM gume. Maska se može koristiti sa filterima sa univerzalnim navojem EN148-1, posebno EURFILTER serije 7000. Položaj i nagib navojne veze je projektovan tako da, kada se filter postavi u masku, ovo ne ometa vizuelno polje pogleda, i njegova težina je ergonomski raspoređena.

Kompletan katalog

Pogledajte naš katalog, izaberite proizvod po želji.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.