...

Hi-Vis tregeri za pantalone HV56

Visoka vidljivost. Visokovidljiva oprema.

Podesivi elastični tregeri sa četiri kopče za sigurno postavljanje na bilo koje pantalone. Korišćenjem visokovidljive boje i reflektujuće štampe omogućuje se odlična uočljivost.. Reflektujuća traka za dodatnu uočljivost, nanesena toplotnim transferom. 4 x metalne zakačke radi sigurnog kopčanja na pantalone. Podesivi tregeri za bezbedno pristajanje.

Kompletan katalog

Pogledajte naš katalog, izaberite proizvod po želji.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.