Filteri za polu masku

Sredstva za zaštitu organa za disanje – LZO kategorije III

EURFILTER A1 code 7590, EURFILTER P2 R code 7364/D, EURFILTER P3 R code 7365/D, EURFILTER A1 code 2001, EURFILTER P3 R code 2003/D, EURFILTER  A1B1E1K1 code 7592                                  

EN 14387:2004+A1:2008, EN 143:2000+A1:2003

Gasni filteri sa specijalnim priključkom sa bajonet spojnicom koji omogućava korišćenje u paru sa odgovarajućom polumaskom za organske gasove i pare sa tačkom ključanja iznad 65°C, neorganski gasovi, kiseli gasovi, sumpor-dioksid (SO2), amonijak (NH3) i njegov organski derivati, prašina, isparenja i magle. Filteri za prašinu sa posebnim navojnim priključkom za zaštita od prašine, dima i magle, da se koriste u paru sa odgovarajućom polumaskom. Ne koristiti u sredinama sa koncentracijom kiseonika je ispod 17% zapremine i postoji prisustvo gasova i/ili isparenja osim navedenih. Filter nije pogodan za zadržavanje gasa i/ili pare bilo koje vrste.

Pre upotrebe proveriti elastične trake i obrazinu. Po stavljanju na lice zatvoriti ulazne otvore na filterima i udahnuti kako bi se proverilo dihtovanje. Filtere birati u skladu sa rizicima na radnom mestu. Kada se oseti miris iz okoline ili se oseti otežano disanje izvršiti zamenu filtera. Čuvati na  mestu koje nije izloženo suncu, vlazi i visokoj temperaturi. Filter nije pogodan za zadržavanje organskih gasova i/ili isparenja sa tačkom ključanja ispod 65°C, ugljenik Monoksid (CO), oksidi azota

Kompletan katalog

Pogledajte naš katalog, izaberite proizvod po želji.