...

Expertbase zaštitni šlem PW50

Lična zaštitna oprema. Zaštita glave.

Šlem sa školjkom od polipropilena visoke gustine i plastičnom suspenzijom sa 4 tačke kačenja. Podesivi obim pomoću trake sa kopčom od 55-62cm.,Mekana znojnica uključena.. Školjka šlema bez ventilacije za sigurnu upotrebu u električnim primenama . Električna izolacija do 1000Vac ili 1500Vdc (EN 50365). Plastična suspenzija sa kačenjem u 4 tačke za udobnost korisnika, sigurnost i lako održavanje.

Kompletan katalog

Pogledajte naš katalog, izaberite proizvod po želji.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.