...

Combi komplet za šumarstvo, PW98

Lična zaštitna oprema. Zaštita glave.

Profesionalni komplet za šumarstvo, sadrži:,- Zaštitni šlem sa ventilacijom od ABS-a sa točkićem za podešavanje obima od 56-63cm(PS55).,_Antifone visokih performansi od ABS materijala, podesive visine radi boljeg pristajanja (PW47).,- Ojačani nosač vizira i mrežasti vizir (PS58).. Školjka šlema sa ventilacijom pruža protok vazduha koji hladi glavu korisnika. Tekstilna suspenzija sa kačenjem u 6 tačaka za poboljšana udobnost i bezbednost korisnika. Podešavanje obima pomoću mehanizma sa točkićem.

Kompletan katalog

Pogledajte naš katalog, izaberite proizvod po želji.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.