...

Giasco Sanam S3

Kategorije , Tag
  • Gornjište od lica kože debljine 1,8-2,0 mm
  • Zaštitna kapa 200J polimerna, kompozitna, netermička prema EN 12568
  • Međuđon antiperforacijski čelik u skladu sa standardom EN 12568
  • Đon Stabile dvogustni poliuretanski antistatički, otporan na hidrolizu ISO 5423:92, na ugljovodonike i na abraziju, anti-šok i protivklizajući SRC.
  • Uložak 4000, može se ukloniti, anatomski, apsorpcioni, antistatički, protiv znojenja.
  • Veličine: 39-47 Težina cipele br. 42: 520 gr

Kompletan katalog

Pogledajte naš katalog, izaberite proizvod po želji.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.