Menu Close

Kontakt

DOO Zaštitna radionica-ŽELJEZNIČAR
PD za profesionalnu rehabilitaciju i radno osposobljavanje lica sa invaliditetom
Kosovska 2-4 24000 Subotica
P.box : 93 e-mail: office@zeljeznicar.rs
PIB:103196763 Matični broj: 08803722
Tel : 024/571-475; Fax:024/ 571-478
Tekući račun 160-104675-40