Menu Close

EN Specifikacija

Zaštita ruku

EN 420 Opšti uslovi za zaštitu ruku
EN 374 Rukavice za zaštitu od hemijskih i mikro-organizama
EN 388 Rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika
EN 407 Rukavice za zaštitu od toplotnih rizika
EN 421 Rukavice za zaštitu od radijacije i kontaminacije
EN 521 Rukavice za zaštitu od hladnoće
EN 60903 Tehnički podaci za rukavice od izolacijonih materijala
EN 50237 Zaštitne rukavice za električnu upotrebu
EN 12.477 Zaštitne rukavice za zavarivače

Zaštita nogu

EN 344 Uslovi i metode testiranja obuće
EN 345 Tehnički podaci za sigurnosnu obuću
EN 346 Tehnički podaci za zaštitnu obuću
EN 347 Tehnički podaci za radnu obuću

Zaštita očiju

EN 166 Tehnički podaci
EN 167 Optičke metode testiranja
EN 168 Neoptičke metode testiranja
EN 172 Filteri za zaštitu od sunčevih zraka
EN 169 Filteri za zavarivanje i sličnu tehniku
EN 170 Filteri za zaštitu od ultraljubičastog zračenja
EN 171 Filteri za zaštitu od infracrvenog zračenja
EN 175 Lična zaštitna oprema za zaštitu očiju
EN 207 Filteri i očna zaštita od laserskog zračenja

Sigurnosni šlemovi

EN 397 Industrijski sigurnosni šlemovi
EN 812 Industrijski šlemovi protiv udara

Zaštita sluha

EN 352-1 Sigurnosni uslovi i testiranje EN 352-2 Sigurnosni čepići
EN 352-3 Sigurnosne slušalice za šlemove EN 352-4 Zaštitne slušalice

Zaštita disajnih organa

EN 132 Definicija
EN 133 Klasifikacija
EN 134 Spisak komponenti
EN 135 Spisak ekvivalentnih uslova
EN 136 Maske za celo lice
EN 140 Polu i četvrt maske
EN 142 Montaža dela za usta
EN 148 Navoji za deo za lice
EN 149 i 405 Polu maske sa filterima
EN 141 Gasni i kombinovani filteri
EN 143 Filteri za čestice
EN 371 Filteri za AX gas
EN 372 Filteri za SX gas
EN 403 Uređaji za filtriranje sa poklopcem
EN 404 Priručni filteri
EN 138-139, 269-271 Uredjaji za disanje svežeg i komprimovanog vazduha
EN 137, 144-145, 400-402, 1061, 1146, 250 Autonomni uređaji za disanje

Zaštitna odeća

EN 340 Opšti uslovi
EN 511 Rizici od kidanja
EN 1149 Elektrostatičke osobine
EN 348 Metode testiranja
EN 366 Zaštita od toplote i vatre
EN 367 Zaštita od toplote i plamena
EN 373 Procena izdržljivosti materiljala
EN 469 Zaštitna odeća za vatrogasce
EN 470 Zaštitna odeća za zavarivačke procese
EN 531 Zaštitna odeća za radnike izložene toploti
EN 532 Zaštita od toplote i plamena (materijali)
EN 533 Zaštitna odeća za vatrogasce
EN 702 Zaštita od toplote i plamena
EN ISO 2801 Odeća za zaštitu od toplote i plamena
EN 368, 369 463 Zaštita od tečnih hemikalija (materijali)
EN 464 Zaštita od tečnih i gasnih hemikalija (materijali)
EN 465-468 Zaštita od tečnih hemikalija (spojevi i sprejevi)
EN 943 Zaštita od tečnih i gasnih hemikalija (oprema 1B)
EN 1511 Zaštita od tečnih hemikalija (Oprema tipa 3)
EN 1512 Zaštita od tečnih hemikalija (Oprema tipa 4)
EN 1513 Zaštita od tečnih hemikalija za delove tela
EN 381 Zaštitna odeća za rad sa motornom testerom
EN 412 Zaštitne kecelje
EN 530 Izdržljivost materijala na nagrizanje
EN 863 Zaštitna odeća, mehaničke osobine
EN ISO 14877 Zaštitna oprema za rad sa abrazivima
EN 342 Odeća za zaštitu od hladnoće
EN 343 Odeća za zaštitu od vremenskih nepogoda
EN 471 Topla odeća visoko vidljivih boja
EN 1073 Odeća za zaštitu od radioaktivne kontaminacije